Görünmez tehlikeyle yüz yüze

Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerdeki hava kirliliği hızla artıyor. Uzmanlar her fırsatta ‘sinsi düşman’ olarak nitelendirdikleri bu ölümcül tehlikeye dikkat çekiyor. İşte bu noktada sanatın toplumsal farkındalığı artırma gücü de büyük önem taşıyor.

Geçen günlerde Beyoğlu Salt’ta açılan ‘Havaya Dair’ adlı sergi hava kirliliğinin toplumsal ve ekolojik boyutlarını mercek altına alıyor. Milano merkezli disiplinlerarası tasarım stüdyosu 2050+ tarafından Salt Beyoğlu’ndaki Forum alanı için tasarlanan enstalasyon; maddi, işitsel ve görsel deneyler aracılığıyla hava kirliliğine dair unsurları somutlaştırmayı amaçlıyor.

ÇARPICI BİR ÇALIŞMA

Ziyaretçileri havanın maddeselliğiyle ilişki kurmaya teşvik eden sergide, havanın kimyasal bileşimini ve zehirliliğin farklı ölçeklerdeki yaygınlığını görselleştiren verilerin işlendiği perdeler yer alıyor. Renkli kumaş katmanlarının her biri, İstanbul’da yaygın olarak bulunan zararlı bir kirleticiyi temsil ediyor. Böylece, yeryüzünü çevreleyen gaz halindeki görünmez maddelerin belgelenip cisimleştirilmesi amaçlanıyor.

TEMİZ HAVA EVRENSEL BİR HAKTIR

Havaya Dair, elbette yalnızca havaya nüfuz eden ve hava yoluyla yayılan zehirliliği değil, bu zehirliliğin işaret ettiği karmaşık toplumsal ve politik sonuçları, yerel ve küresel izlekleri, gezegen
ölçeğindeki inkar edilemez bağıntıları da irdeliyor. Bir bölgedeki faaliyetlerin geniş çaplı etkiler yarattığı ortak bir alan olarak havayı odağına alan sergi, temiz ve solunabilir havanın müşterek ve evrensel bir hak olduğu bir dünya için kolektif eylemin gerekliliğini de gündeme getiriyor.

Salt Genel Müdürü Deniz Ova, farklı disiplinler arasındaki etkile- şime odaklanıp günümüz meselelerini anlamaya çalıştıklarını vurgulayarak, hava kirliliğinin çok önemli bir konu olduğunu ve sergiyle bu konuya dikkat çekmeyi amaçladıklarını ifade ederek, “Sergi, işitsel ve görsel bir çalışmayla görmediğimiz bir tehlikeyi görünür kılmaya çalışıyor” dedi.

18 Ağustos’a kadar pazartesi hariç her gün Salt Beyoğlu’ndaki Forum alanında ücretsiz gezilebilecek sergiye, Sular, Rüzgarlar, Araziler Arasında adlı gösterim programı da eşlik edecek.

İklim, ekolojik kaynaklar, yapılı çevre ve gündelik pratikler arasındaki çok yönlü ilişkileri odağına alan seçki, günümüzün kritik çevre sorunlarına eğilen sanatçı filmlerinden oluşuyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir